Gmünd- Schrems, der
optimale Standort
für Ihr Unternehmen

 

Gmünd-Schrems,
optimální lokalita
pro Vaše podnikání

 

    
         

Výhody lokality

 POLOHA - POTENCIÁL PRACOVNÍCH SIL - REGION, KAM SE LIDÉ STĚHUJI - VZDĚLÁNÍ - PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY - ŠIROKOPÁSMOVÝ INTERNET
 

 

POLOHA

Přeshraniční a transregionální lokalita Gmünd-Schrems je blízko důležitých center, která disponují vysokou poptávkou a bezpočtem subdodavatelů.
Poloha mezi Vídní, Prahou, Lincem a Českými Budějovicemi je vysoce perspektivní, což dokazuje velký počet aktivních podnikatelských subjektů v regionu.


 
 

POTENCIÁL PRACOVNÍCH SIL

Jednou ze silných stránek Waldviertelu jsou zaměstnanci. V důsledku výzev v minulosti jsou zde zaměstnanci zvyklí svým výkonem průběžně zvyšovat produktivitu pracovního procesu. Toto je faktor, o kterém se v regionu ví a který je pro velký počet podnikatelských subjektů jednou z rozhodujících konkurenčních výhod.


 

REGION, KAM SE LIDÉ STĚHUJI

Kvalita života ve Waldviertelu je pro mnoho lidí motivací zde žít, pracovat, resp. zde podnikat. Už dlouhá léta se do regionu Waldviertel víc lidí stěhuje, než region opouští. Do tohoto regionu se stěhují především mladé rodiny.
V období od r. 2009 do r. 2016 se do okresu Gmünd trvale přistěhovalo asi 8.000 lidí.
Waldviertel je synonymem cenově dostupného bydlení, zdravého životního prostředí, sociální soudržnosti a nízké kriminality s rozsáhlou nabídkou sportovních a kulturních aktivit. Region nabízí kvalitní školní vzdělání (SOŠ technického zaměření Karlstein, SOŠ Yperstal se zaměřením na životní prostředí a ekonomiku, obchodní akademie), co-working-prostory pro začínající podnikatele, zajímavé učební obory a pracovní místa pro odborně vzdělané osoby.


 
 

VZDĚLÁNÍ

Ve městech Gmünd a Schrems je k dispozici několik vzdělávacích institucí. Počínaje základním školstvím, dále pak střední školy, gymnázium, polytechnika, hudební školy, Schulzentrum  Gmünd (www.hakgmuend.ac.at), kde najdete obchodní akademii, obchodní školu, nástavbové studium s ekonomickým zaměřením, odbornou školu se zaměřením na ekonomiku a pečovatelské služby.
Mimo to je ve Schremsu odborná škola (www.lbsschrems.ac.at), která nabízí učební obory ekonomického a technického zaměření (včetně učebních oborů s maturitou) a má k dispozici internátní ubytování.


 

PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY

V regionu Gmünd a Schrems je víc než 800 aktivních podnikatelských míst - 400 živnostníků a řemeslníků, přes 20 subjektů v oboru průmysl, čímž se region řadí mezi nejdůležitější průmyslové lokality Dolního Rakouska.
Průměrný měsíční příjem v okresu Gmünd dosahuje aktuálně 2.173 EUR, tj. 4,6 % nad průměrem v Dolním Rakousku.


 
 

ŠIROKOPÁSMOVÝ INTERNET

Města Gmünd a Schrems jsou součástí mikroregionu Waldviertler StadtLand (www.waldviertler-stadtland.at), ve kterém se realizuje pilotní projekt širokopásmového internetu v Dolním Rakousku.
Tím je v obou městech zajištěná možnost připojení k širokopásmovému internetu.


 

 

 

Wirtschaftskooperation Gmünd/Schrems,
Access Industrial Park Austria GmbH
Zweiländerstraße 8, 3950 Gmünd,
Tel: +43 (0)2852-54343

 

 

Wirtschaftskooperation GmündSchrems,
Access Industrial Park Austria GmbH
Zweiländerstraße 8, 3950 Gmünd,
Tel: +43 (0)2852-54343